HomeTagدوره آموزشی شعر جوان انقلاب اسلامی - مجله نشانه های تاریخی ایران

به گزارشنشانه های تاریخی ایران نشست خبری تشریح برنامه‌های «نهمین دوره آموزشی شعر جوان انقلاب اسلامی» امروز دوشنبه ۲۲ شهریورماه در موسسه شهرستان ادب برگزار شد. در این نشست علی‌محمد مؤدب مدیر مؤسسه شهرستان ادب، محمدمهدی سیار مدیر دفتر پژوهش و هنر این مؤسسه و میلاد عرفان‌پور مدیر دفتر شعر شهرستان ادب درباره دور جدید...