HomeTagترکیه - مجله نشانه های تاریخی ایران

به گزارش نشانه های تاریخی ایران، به نقل از رایزنی فرهنگی ایران در ترکیه، کتاب «شعر معاصر کودک در ایران» به قلم ملک گدیک، استاد زبان و ادبیات فارسی به زبان ترکی استانبولی ترجمه و توسط انتشارات دماوند ترکیه در ۳۵۲ صفحه در چهار فصل و شمارگان یک هزار نسخه منتشر شد. در پشت جلد...

محمود صدقی‌زاده، رایزن فرهنگی ایران در ترکیه و نماینده بنیاد سعدی، در گفت‌وگو با نشانه های تاریخی ایران درباره وضعیت آموزش زبان فارسی در شرایط نشانه های تاریخی ایران گفت: در حال حاضر در پنج شهر و دانشگاه ترکیه کرسی زبان و ادبیات فارسی به صورت رسمی در مقطع لیسانس، کارشناسی ارشد و دکترا با...