HomeTagادبیات فارسی - مجله نشانه های تاریخی ایران

به گزارش نشانه های تاریخی ایران، چهل‌وپنجمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ شمس تبریزی با عنوان «مدارای عرفانی در اندیشه و رفتار شمس تبریزی» روز چهارشنبه ۳ دی در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می‌شود. شمس، حقیقت را نوری واحد می‌داند که در مجلاهای مختلف، به صور گوناگون، ظهور یافته است و از این رو،...

به گزارش نشانه های تاریخی ایران، چهل‌ودومین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ شمس تبریزی با عنوان «مقدمه‌ای بر انسان‌شناسی شمس تبریزی» فردا چهارشنبه ۵ آذر در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می‌شود. در این‌درسگفتار که با سخنرانی محمدجواد اعتمادی همراه است، تلاش می‌شود با کاوش در سخنان شمس و اشارات و دیدگاه ویژه‌ی او درباره...