دسته‌بندی نشدهکم توجهی به جنبه تربیتی آثار سعدی در مقطع ابتدایی مدارس - مجله نشانه های تاریخی ایران

آوریل 21, 2021by admin0

به گزارش نشانه های تاریخی ایران، برنامه صبح و گفتگو با محوریت روز سعدی، در گفتگو با رضامراد صحرایی معاون آموزش و پژوهش بنیاد سعدی از آنتن رادیو گفتگو پخش شد.

صحرایی در ابتدای این‌برنامه گفت: هویت و بخش قابل توجهی از آنچه که ما را به عنوان ایران برجسته کرده به بزرگان ادب و نام آورانی چون سعدی برمی گردد که در دنیا شناخته شده هستند و اگر نگوییم بی نظیر، قطعاً کم نظیرند. بزرگداشت سعدی در حقیقت بزرگداشت تفکر و آئینی است که او سعی کرده با نوشته‌های خود ترویج دهد کمااینکه آثار او از جمله کتاب «گلستان» از غرب تا شرق عالم و مدارس بسیاری از کشورها ترجمه و تدریس می‌شود.

وی افزود: بزرگداشت مقام سعدی یک امر طبیعی است و بزرگداشت نگرفتن و فراموش کردن چنین شخصیتی غیرطبیعی به نظر می‌رسد. بنده بارها دیدم که برخی ملت‌ها و کشورها که الگو ندارند و یا فقیر هستند بزرگترین چالش خود را نداشتن الگوهایشان می‌دانند. آن‌چه که از طرف ایران برای آمریکا تهدید حساب می‌شود تمدن و بزرگان داخلی این‌هویت و تمدن هستند بنابراین کاملاً طبیعی است که ما سعدی را گرامی بداریم اما آنچه که این روزها می‌بینیم متاسفانه درخور نام سعدی و بزرگانی چون سعدی نیست درصورتی‌که بزرگداشت این‌بزرگان همچون آب دادن به ریشه است.

معاون آموزش و پژوهش بنیاد سعدی با بیان اینکه اکثر اندیشمندان دنیا حرف‌های سعدی را با جان و دل می‌پذیرند، گفت: حرف‌های سعدی درمورد پادشاهان و حاکمان و ارتباط آن‌ها با مردم و تشبیه این دو به درخت و ریشه درخت از جمله حرفهایی است که خیلی از بزرگان به آن احترام می‌کنند و می‌پذیرند.

وی هدف از تأسیس بنیاد سعدی را بزرگداشت نام و یاد و آثار و تفکر سعدی عنوان کرد و گفت: کتاب‌های سعدی در حال حاضر در بسیاری از دانشگاه‌های معروف جهان تدریس می‌شود. دانشجویان مقطع کارشناسی، ارشد و دکتری در کشور هندوستان کتاب‌های سعدی را می‌خوانند و در کشور تاجیکستان نیز حتی کتابی با عنوان سعدی در مدارس تدریس می‌شود و «گلستان» در کتب درسی آن‌ها گنجانده شده است.

صحرایی در پایان، آثار سعدی را از دو جنبه تربیتی و واژگان سازی حائز اهمیت دانست و گفت: حرف‌های سعدی به ویژه از جنبه تربیتی باید وارد کتب درسی دانش آموزان ایرانی شود اما در مدارس ابتدایی ما خیلی کم به بعد تربیتی کتاب‌های سعدی پرداخته شده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *