دسته‌بندی نشدهکتاب واقع‌گرایی در علوم انسانی اسلامی منتشر شد - مجله نشانه های تاریخی ایران

مارس 1, 2021by admin0

به گزارش نشانه های تاریخی ایران به نقل از اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کتاب واقع‌گرایی در علوم انسانی اسلامی به قلم ابراهیم دادجو عضو هیات علمی گروه معرفت‌شناسی پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه به زیور طبع آراسته شد.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم: تحقیق حاضر با اخذ، تحلیل و نقد زادت‌گرایی جدید و بازسازی نقاط ضعف معرفت‌شناسی و روش‌شناسی آن درصدد بازسازی کلی معرفت‌شناسی و روش‌شناسی با تکیه بر واقع‌گرایی قوی فلسفه اسلامی است. واقع گرایی مطلق و پیش‌رونده محصول این بازسازی است. واقع‌گرایی مطلق و پیش‌رونده تقریری واقع گرایانه و امروزین از بنیان‌های معرفت‌شناختی و روش‌شناختی علم و به تبع آن تقریری واقع‌گرایانه و امروزین از بنیان‌های معرفت‌شناختی و روش‌شناختی علوم انسانی و علوم انسانی اسلامی است. واقع‌گرایی مطلق و پیش‌رونده نشان می‌دهد که از منظری واقع‌گرایانه علوم انسانی اسلامی به کدامین نحو و تا چه میزان و حدودی قابل تولیدند.

کتاب واقع‌گرایی در علوم انسانی اسلامی در چهار بخش به شرح زیر آراسته شده است:

بخش اول: واقع‌گرایی

بخش دوم: واقع‌گرایی مطلق و پیش‌رونده

بخش سوم: واقع‌گرایی در علوم انسانی اسلامی

بخش چهارم: غایت از واقع‌گرایی

علاقه مندان برای مشاهدهنشانه های تاریخی ایران ونشانه های تاریخی ایران این اثر را مطالعه کنند.

کتاب واقع‌گرایی در علوم انسانی اسلامی به قلم ابراهیم دادجو توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به بهای ۶۴ هزار تومان به زیور طبع آراسته شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *