دسته‌بندی نشدهکتاب «فعالیت‌های فرهنگی کشورها در عرصه بین‌الملل» منتشر شد - مجله نشانه های تاریخی ایران

آوریل 26, 2021by admin0

به گزارش نشانه های تاریخی ایران، کتاب «فعالیت‌های فرهنگی کشورها در عرصه بین‌الملل» از سوی مرکز مطالعات راهبردی روابط فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی منتشر شد.

این اثر با بهره‌گیری از گزارشات ارسالی نمایندگی‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جهان و توسط مرکز مطالعات راهبردی روابط فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، گردآوری، تدوین و در ۴۹۴ صفحه با قطع رقعی چاپ شده است.

کتاب «فعالیت‌های فرهنگی کشورها در عرصه بین‌الملل»به عملکرد و فعالیت‌های فرهنگی کشورهای مختلف جهان پرداخته و نشان می‌دهد چگونه کشورها از طریق مؤسسات فرهنگی و تحت حمایت دستگاه دیپلماسی خود، به گسترش اثر و نفوذ فرهنگی در کشور میزبان می‌پردازند.

در این اثر تازه از مرکز مطالعات راهبردی روابط فرهنگی، نشان می‌دهد چگونه کشورها از طریق آموزش زبان، نمایش فیلم، تیاتر، کنسرت‌های موسیقی، ترجمه و نشر کتاب، کمک‌های نقدی، بورسیه و تجهیزات آموزشی، اهداف و مقاصد فرهنگی خود را دنبال می‌کنند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *