دسته‌بندی نشدهکتاب «دیباچه‌ای بر مدیریت اثربخش مسجد» منتشر شد - مجله نشانه های تاریخی ایران

جولای 19, 2021by admin0

به گزارش نشانه های تاریخی ایران، کتاب «دیباچه‌ای بر مدیریت اثربخش مسجد» تألیف رسول عباسی توسط انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با قیمت ۳۹ هزار تومان منتشر شد.

سؤال اساسی که این کتاب به آن پاسخ می‌دهد، این است که مدیریت اثربخش مسجد دارای چه عناصری و الگوی ارتباط بین آنها چگونه است؟

یازده بُعد در این الگو در پنج حوزه ورودی، فرایند، خروجی، پیامد(هدف) و عناصر محیطی شناسایی شدند. ابعاد ورودی عبارت‌اند از: شایستگی‌های امام مسجد، شایستگی‌های فعالان، شایستگی‌های جماعت و منابع (منابع مالی، مادی و اطلاعات). حوزه فرایند، شامل بُعد اقدامات و حوزه خروجی، شامل تنوع و کیفیت برنامه‌ها و خدمات است. جذب حداکثری و ملجئیت مسجد، حوزه پیامد یا هدف را شکل می‌دهند. عناصر محیطی نیز در برگیرنده سازمان‌های محیطی و بافت محلی است.

در این کتاب، اصول مدیریت مسجد نیز معرفی شده است که عبارت‌اند از: ۱. اصول ارزشی که قواعدی است دینی و چگونگی رفتار در مسجد را روشن می‌کند (شامل فقه‌مداری، تقدس‌مداری، اخلاص‌مداری، تزکیه‌محوری و طهارت مالی)؛ ۲. اصول کارکردی که تدابیری عملیاتی است برای بهبود شیوۀ ادارۀ مسجد(شامل وحدت‌مداری، امام‌محوری، داوطلب‌گرایی، چندکارکردگرایی، مردم‌داری، شایسته‌گزینی و نظم‌مداری).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *