دسته‌بندی نشدهچشم امیدی گشودن سوی دشمن جاهلیست - مجله نشانه های تاریخی ایران

آوریل 28, 2021by admin0

به گزارش نشانه های تاریخی ایران سیدابراهیم نوروزی شاعر شعری را در باره مسایل جاری کشور سروده است.

ساز کثرت می‌کند ویرانه این کاشانه را
گِرد وحدت باش تا آباد سازی خانه را

چشم امیدی گشودن سوی دشمن جاهلیست
چاره‌ای کن یا رب این تمهید از دیوانه را

نوش داروی عدو زهر است در جام عسل
کور کن لبخند زخم خویش بر بیگانه را

با مجیز خصم ظلم او نمی‌گردد قلیل
واعظا بر گوش دیگر گوی این افسانه را

مرهم وحدت بود درمان هر دردی عزیز
گوش کن گر طالب فیضی دَم جانانه را

در عبادت شرط باشد عضوها را یکدلی
با کیاست مسجد و محراب کن بتخانه را

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *