دسته‌بندی نشده«نهادینه‌های اساطیری در شاهنامه فردوسی» چاپ سومی شد - مجله نشانه های تاریخی ایران

دسامبر 28, 2020by admin0

به گزارش نشانه های تاریخی ایران، کتاب «نهادینه‌های اساطیری در شاهنامه فردوسی» نوشته مهوش واحددوست به‌تازگی توسط انتشارات سروش به چاپ سوم رسیده است.

نویسنده کتاب «نهادینه‌های اساطیری در شاهنامه فردوسی» معتقد است شاهنامه فردوسی دارای ژرف‌ساخت و روساخت است؛ ساختار و لایه‌های بیرونی آن معنا و محتوا و شگردهای ادبی و هنری و شیوه‌ها و فنون داستان‌پردازی است، و ژرف‌ساخت آن تار و پود اساطیری این کتاب است.

کتاب حاضر به‌عنوان کتاب مرجع در حد توان می‌کوشد خواننده را با ژرف‌ساخت شاهنامه آشنا کند، که مطالب آن، با اساطیر ایران آغاز می‌شود و سپس به اسطوره‌شناسی شاهنامه می‌رسد.

در ادامه مباحث ویژه‌تر و تخصصی‌تر می‌شوند. به‌این‌ترتیب بن‌مایه‌های اساطیری در شاهنامه به این‌ترتیب بررسی می‌شوند: ۱. آفرینش؛ ۲. چهره‌های نمادین (بن‌مایه‌های شاه و قهرمان)؛ ۳. بن‌مایه موجودات اساطیری (موجودات فراطبیعی، جانوران)؛ ۴. بن‌مایه‌های طبیعت (گیاه‌ها و رستنی‌ها، آب، آتش)؛ ۵. بن‌مایه جا و مکان؛ ۶. بن‌مایه ابزارها و چیزهای شگفت و اساطیری و ۷. بن‌مایه باورها و آئین‌های اسطیری.

چاپ سوم این‌کتاب با ۵۰۹ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۸۰ هزار تومان عرضه شده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *