دسته‌بندی نشده«نظام سازمان ملل متحد در تئوری و عمل» منتشر شد - مجله نشانه های تاریخی ایران

ژوئن 22, 2021by admin0

به گزارش نشانه های تاریخی ایران، کتاب «نظام سازمان ملل متحد در تئوری و عمل: مطالعه ساختار، صلاحیت و وظایف ارکان اصلی سازمان ملل متحد با تاکید بر منشور ملل متحد» نوشته محمدمهدی سیدناصری از مجموعه «حقوق بین‌الملل به زبان ساده» با شمارگان هزار نسخه، ۳۰۰ صفحه و بهای ۶۵ هزار تومان توسط انتشارات ذکر منتشر شد.

نویسنده در این کتاب بر آن است تا بررسی تطبیقی عملکرد ارکان اصلی سازمان ملل متحد و با تاکید بیشتر بر نقش و آثار و تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری به عنوان یک ساز و کار قضایی با وجود افرادی متخصص و برجسته و بی طرف و شورای امنیت سازمان ملل به عنوان رکن سیاسی این سازمان در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی با دیگر ارکان مهم و اصلی سازمان ملل متحد، به بررسی تئوری و عملی تعارضات موجود میان تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری و قطعنامه‌های شورای امنیت با دیگر ارکان اصلی سازمان ملل متحد، از دیدگاه سیاسی، حقوقی، در نهایت به نقد آثار این تعارضات از جایگاه سیاسی، حقوقی و بین المللی بپردازد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *