دسته‌بندی نشدهموسی اسوار از «غائب طعمه فرمان» و آثار او می‌گوید - مجله نشانه های تاریخی ایران

ژوئن 23, 2021by admin0

به گزارش نشانه های تاریخی ایران غائب طعمه فرمان (۱۹۲۷-۱۹۹۰) نویسنده عراقی و از نمونه‌های درخشان رمان‌نویسی در ادب معاصر عربی است. در کارنامه کاری او مجموعه داستان‌های «حاصل آسیاب» و «مولودی دیگر» و رمان‌های پنج صدا، وقت زادن حادثه، قربان، سایه‌هایی بر پنجره، دردهای آقای معروف، مطلوب و موکول به آینده و قایق تفریحی دیده می‌شود. وجه مشخص آثار این نویسنده اختیار موضوعات و شخصیت‌ها از متن واقعیت و حیات اجتماعی مردم در ادوار مختلف تاریخی است. در یک سال گذشته کتاب‌های «پنج صدا»، «سایه‌هایی بر پنجره» و «درخت نخل و همسایه‌ها» با ترجمه‌ی موسی اسوار به همت انتشارات هرمس منتشر شده است.
نشست هفتگی شهرکتاب در روز سه‌شنبه هشتم تیر ساعت ۱۱ صبح به غائب طعمه فرمان وجهان داستانی او اختصاص دارد که با سخنرانی استاد موسی اسوار به صورت مجازی برگزار می‌شود. علاقه‌مندان می‌توانند این نشست را از مرکز فرهنگی شهرکتاب پیگیری کنند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *