دسته‌بندی نشده«مدیریت مدرسه مبتنی بر رهبری معنوی» در کتابفروشی‌ها - مجله نشانه های تاریخی ایران

جولای 12, 2021by admin0

به گزارش نشانه های تاریخی ایران به نقل از روابط عمومی انتشارات مدرسه، کتاب پژوهشی «مدیریت مدرسه مبتنی بر رهبری معنوی» با هدف ارائه مدل و الگویی مناسب برای مدیریت مدارس با رویکرد رهبری معنوی از طرف انتشارات مدرسه برای مدیران، تصمیم گیران و برنامه‌ریزان آموزش و پرورش (کارگزاران تربیتی جامعه اسلامی ایران ) منتشر و روانه کتابفروشی‌ها شد.
امروزه در حوزه مدیریت رویکردهای نوینی در رابطه با رهبری مطرح هستند که هر یک می‌توانند به رفتارها و تعاملات سازمانی جهتی شایسته و مناسب بدهند. اما رویکرد معنوی، که به نحوی رویکردهای دیگر را در درون خود دارد، می‌تواند تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان را برای تحول در آموزش و پرورش یاری رساند. رهبری معنوی با توسعه انسانی و شرایط متغیر و پیچیده کنونی نسبت به سایر سبک‌های رهبری تطابق بیشتری دارد و کمک می‌کند تا افراد با انگیزش درونی و با تمام وجود در کارها مشارکت کنند. در این کتاب، مدلی برای «مدیریت مدارس ابتدایی با رویکرد رهبری معنوی»، ارائه شده است و تحول را از مدرسه به عنوان بخش زیربنایی آموزش و پرورش، آغاز نموده است.
تیم پژوهشی؛ دکتر حسن ملکی و دکتر کیومرث امجدیان با تکنیک ارائه مدل، کتاب را در شش فصل و در قالب مولفه‌های معنویت، معنویت و تعلیم و تربیت، رهبری معنوی، مدیریت مبتنی بر رهبری معنوی، مدلی برای مدیریت مدرسه مبتنی بر رهبری معنوی و شرایط و و استلزامات اجرایی همراه با منابع ارائه داده‌اند.

کتاب« مدیریت مدرسه مبتنی بر رهبری معنوی» با موضوع مدیریت در فروشگاه‌های سراسر کشور و همچنین فروشگاه اینترنتی انتشارات مدرسه enmabazar.ir در دسترس مخاطبان قرار دارد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *