دسته‌بندی نشده«راز پنهان سینما» منتشر شد/ اربابان سینما چه تفکری القا می‌کنند؟ - مجله نشانه های تاریخی ایران

ژوئن 30, 2021by admin0

به گزارش نشانه های تاریخی ایران، سینما یکی از مسائل و موضوعات پیچیده انسان مدرن است که به دیپلماسی بین المللی کشورها و حکومت‌ها تبدیل شده و در حوزه مسائل امنیتی و دفاعی بسیار تعیین کننده است. برای درک اسرار مرموز و راز پنهان سینما در دیپلماسی هنری حکومت ها و مناسبات تمدنی کشورها، قطعا به مطالعات بین رشته‌ای و چند رشته‌ای برای ترسیم نقشه صلح و جنگ نیاز است. در این مسیر، هر شاخه علمی نمی‌تواند به دستاوردهای دیگر علوم بی‌اعتنا باشد.
بنابراین، شیوه مواجهه دستاوردهای یک علم با علوم دیگر نیز حائز اهمیت است. امروزه، سینما نقشه صلح و جنگ بین المللی را ترسیم می‌کند و مانند ماتریسی است که برای تحلیل آن به مطالعه تاریخ، ادیان، هنر، فلسفه، روان شناسی، زیست شناسی، کلام، و جامعه شناسی نیاز است تا بتوان نقشه جامع مهندسی سینمایی را ترسیم کرد. مطالعه حاضر تلاش بسیار ناچیزی در این راستاست.
در بخشی از کتاب می‌خوانیم:
وقتی اربابان سینما تفکری را به تماشاگر القا می‌کنند و با قرار دادن فرد در موقعیت جدید او را در معرض پیامی قرار می‌دهند که فوبیای مبارزه با رؤیای ازلی و ذهن موروثی بشر را در وجودش از بین می‌برند و با تشدید تلقین‌پذیری فرد برای تماشاگران خود رفتارسازی می‌کنند، تماشاگران نیز، مانند ذراتی معلق، در جامعه انسانی جابه جا می‌شوند و سبک زندگی خود و تفکرات و خاطرات و درواقع باورهای جدید خود را مانند ویروسی به دیگر اعضای جامعه منتقل می‌کنند و با ایجاد بسامد ذهنی، ذهن اجتماعی را تحت الشعاع قرار می‌دهند. از کنش‌ها و واکنش‌های میان افراد جامعه حیات ذهنی کاملا جدیدی ظهور می‌کند.
این اثر با تیراژ 1250 نسخه و در 176صفحه منتشر شده‌است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *