دسته‌بندی نشدهتاثیر مقامات العارفین بوعلی‌سینا بر متون عرفان عملی بررسی می‌شود - مجله نشانه های تاریخی ایران

آگوست 22, 2021by admin0

به گزارش نشانه های تاریخی ایران به نقل از روابط عمومی مرکز فرهنگی شهر کتاب، بیست وچهارمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ بوعلی سینا با عنوان «بررسی تأثیرات مقامات‌العارفین بوعلی سینا بر متون عرفان عملی» روز چهارشنبه ۳ شهریور در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می‌شود.

ابن‌سینا هر چند در فلسفه مشاء و طبابت شهرتی عام یافته است و وی را ارسطوی جدید نامیده‌اند، اما درحوزه عرفان نامور و از حق تقدم برخوردارنشده است در حالی‌که بررسی آثار و احوال ایشان نمایانگر احراز این حق است. وی آثاری مانندحی بن یقظان، سلامان وابسال، قصیده عینیه، ترغیب بردعا وچندرساله دیگر در حوزه عرفان نگاشته است.

مهم‌ترین اثر عرفانی ابن‌سینا، مقامات‌العارفین در نمط نهم اشارات است که بسیار مهم است و تعلق ابن سینا را به عرفان اسلامی به‌خوبی نشان می‌دهد. این اثر بر متون عرفان عملی مانند منازل‌السائرین خواجه‌عبدالله انصاری و حکمت متعالیه ملاصدرا اثرگذار بوده است.

نشست «بررسی تأثیرات مقامات‌العارفین بوعلی سینا بر متون عرفان عملی» با سخنرانی فرشته ندری ابیانه استاد دانشگاه بوعلی سینای همدان همراه است.

این‌برنامه روز چهارشنبه ۳ شهریور از ساعت ۱۱ در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار و به‌طور زنده از اینستاگرام این‌مرکز به نشانی ketabofarhang، تلگرام bookcitycc و صفحه‌ این مرکز در سایت آپارات پخش می‌شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *