دسته‌بندی نشدهتاثیرات بیماری همه‌گیر کرونا بر ترجمه‌ حقوقی بررسی می‌شود - مجله نشانه های تاریخی ایران

ژوئن 20, 2021by admin0

به گزارش نشانه های تاریخی ایران، کارگروه ترجمه‌ حقوقی فدراسیون جهانی مترجمان، وبینار نگاهی به تاثیرات بیماری همه‌گیر نشانه های تاریخی ایران بر ترجمه‌ حقوقی را برگزار می‌کند.

سخنرانان این وبینار محمدرضا اربابی؛ هم‌رئیس کارگروه ترجمه‌ حقوقی و رئیس کانون کشوری انجمن‌های صنفی مترجمان ، ماریا گالان باررا؛ هم‌رئیس کارگروه ترجمه‌ حقوقی و رئیس انجمن مترجمان اسپانیا ، ماری آن مونته‌گودو؛ عضو کارگروه ترجمه حقوقی و رئیس انجمن پرو و جان اوشی؛ عضو هیئت رئیسه نمایندگی اروپای فدراسیون جهانی مترجمان هستند.

وبینار نگاهی به تاثیرات بیماری همه‌گیر نشانه های تاریخی ایران بر ترجمه‌ی حقوقی روز جمعه چهارم تیر ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تهران برگزار می‌شود.

لینک شرکت در وبینار عبارتست از:
https://us۰۲web.zoom.us/j/۸۸۱۶۶۴۵۰۷۴۲

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *