دسته‌بندی نشدهانسان‌شناسی شمس تبریزی بررسی می‌شود - مجله نشانه های تاریخی ایران

دسامبر 28, 2020by admin0

به گزارش نشانه های تاریخی ایران، چهل‌ویکمین و چهل‌ودومین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ شمس تبریزی با عنوان «مقدمه‌ای بر انسان‌شناسی شمس تبریزی» روز چهارشنبه ۲۸ آبان و ۵ آذر در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می‌شود.

شمس تبریزی گفته است: «زهی آدمی، که هفت اقلیم و همه وجود ارزد» و این‌سخن حکایت از آن دارد که در نظامِ معرفتیِ عارفانی همچون شمس و مولانا، انسان محور و مدارِ همه مفاهیم و مسائل است. از همین جایگاه بوده که شمس، تفحّص در خویش را تعلیم می‌دهد و سالکِ طریق را فرا می‌خواند که عمرِ خود را بیش از هر چیز صرفِ گشودنِ رازِ وجودِ انسان و کشفِ جهانِ درون کند.

عالَم درونِ انسان در نگاه شمس عالم شگفتی‌ها و عجایب است و انسان نمونه‌ای‌ست از جهانِ هستی. فراتر از این‌ها شمس انسان را عالمِ اکبر می‌داند و کوششِ سالک را در جهتِ شناختِ انسان، سودمند و راهگشا می‌بیند. از این منظر می‌توان راهی جُست به مبانیِ انسان‌شناسیِ شمس تبریزی، و بنیان‌های اصلیِ اندیشه و نگرشِ او به شناختِ انسان و ابعاد و ساحاتِ وجودی‌اش را جستجو کرد.

دو جلسه پیش‌رو از درس‌گفتارهایی درباره شمس تبریزی با سخنرانی محمدجواد اعتمادی برگزار می‌شود و در این‌جلسات تلاش می‌شود با کاوش در سخنانِ شمس و اشارات و دیدگاه ویژه‌ او درباره انسان، مقدماتی برای فهمِ مبانی انسان‌شناسی شمس تبریزی، بیان و شرح و تحلیل شود.

این‌برنامه روزهای چهارشنبه ۲۸ آبان و ۵ آذر از ساعت ۱۴ در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار، و به‌صورت زنده از حساب کاربری اینستاگرام این‌مرکز به نشانی Instagram/bookcitycc پخش می‌شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *