دسته‌بندی نشدهآزمای جدید روی پیشخوان آمد/فرهنگ و هنر قالی نگارستان نیست! - مجله نشانه های تاریخی ایران

سپتامبر 29, 2021by admin0

به گزارش نشانه های تاریخی ایران،‌ صدوشصتمین‌شماره ماهنامه آزما، ویژه شهریور و نیمه اول مهر ۱۴۰۰، به‌تازگی منتشر شده و روی پیشخوان مطبوعات آمده است. محور بیشتر مطالب و پرونده‌های این‌شماره آزما، برنامه‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت سیزدهم برای فرهنگ و هنر کشور است.

یادداشت سردبیر در این‌شماره مجله پیش‌رو، درباره درگذشت میکس تئودوراکیس آهنگساز یونانی است. یادداشت مدیرمسئول مجله مورد اشاره هم درباره چرایی جهانی‌نشدن ادبیات ایران است. اولین‌پرونده این‌شماره آزما با عنوان «فرهنگ و هنر، قالی نگارستان نیست!»‌ و عنوان فرعی «هنر برایند رابطه هنرمند و جهان هستی است» منتشر شده که گفتگوهایی با محمود حسینی‌زاد، لیلی گلستان، بلقیس سلیمانی و ناصر فکوهی را شامل می‌شود. در این‌پرونده، گفتگو با حسینی‌زاد درباره ساخت سریال زخم کاری براساس رمان «بیست‌زخم کاری» این‌نویسنده، گفتگو با لیلی گلستان درباره برنامه‌های فرهنگی وزیر جدید ارشاد، گفتگو با ناصر فکوهی با عنوان «دولت‌ها و تصاحب فرهنگ‌ها»‌ و گفتگو با بلقیس سلیمانی درباره وزارت ارشاد دولت سیزدهم است.

جلال ستاری و پرویز ناتل خانلری دو چهره فرهنگی ایران هستند که در ادامه مطالب این‌شماره آزما به آن‌ها پرداخته شده است. پس از این‌مطالب هم مقاله «رو در رو با درمانگر عریان (آفریده‌های یک روز؛ اثر اروین یالوم)» نوشته پاتریک تی.ریردون با ترجمه سیمین‌دخت گودرزی چاپ شده که پس از آن، گفتگوی سیما ضرابی با سپیده حبیب مترجم آثار یالوم درج شده است.

در بخش «در حوالی صحنه» این‌شماره آزما، پرونده «تئاتر مردم‌فریبی نیست!»‌ به کوشش شقایق عرفی‌نژاد چاپ شده که درباره بیانیه‌هایی است که برای دفاع از هویت و آبروی جمعی اهالی هنر و تئاتر منتشر شده‌اند. این‌پرونده هم درباره وزارت جدید ارشاد با محوریت جایگاه تئاتر در برنامه‌های وزیر ارشاد است.

چند داستان ایرانی و خارجی پایان‌بخش مطالب شماره پاییزی آزما هستند.

این‌مجله با ۷۴ صفحه و قیمت ۳۵ هزار تومان منتشر شده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *