مقـــــــــــــــــالات

کتابخانه پایگاه اطلاع رسانی دربر دارنده مقالات منتشر شده در حوزه های مرتبط با نشانه شناسی است. درصورت تمایل به انتشار مقالات خود در این مجموعه چکبده و شناسنامه مقاله را به آدرس userarticles {at} iransemiotics.ir ارسال کنید.

به سوی نشانه شناسی موسیقی

نویسنده: صادق رشیدی مطالعه و بررسی موسیقی از منظر نشانه‌شناسی، یکی از دشوارترین مباحث در دو حوزة موسیقی و نشانه‌شناسی است. نخست به دلیل خاص بودن موسیقی به عنوان یک هنر انتزاعی- شنیداری که یک [...]