گروه نشانه شناسی به عنوان نخستین گروه پژوهشی فرهنگستان هنر در سال ۱۳۸۲ با هدف گسترش پایه های نشانه شناسی در سطح جامعه، با برگزاری برنامه های متعدد فعالیت خود را آغاز کرد و در نیمه ی نخست سال ۱۳۸۸ از فرهنگستان هنر جدا شد و کار خود به صورت مستقل ادامه داد؛ سپس در اواخر سال ۱۳۸۸ همکاری خود را با مرکز پژوهشهای ایرانی و اسلامی (مرکز دائرلمعارف بزرگ اسلامی) آغاز کرد. در حال حاضر، اعضای گروه عبارت اند از: احمد پاکتچی، فرهاد ساسانی، فرزان سجودی، حمیدرضا شعیری، علی عباسی، بابک معین، بهمن نامور مطلق، امیرعلی نجومیان و فاطمه بنویدی.

اعضـــــــــــــــــــا

 • فرزان سجودی
  فرزان سجودی عضو هیئت علمی دانشگاه هنر تهران

  دکترای زبان‌شناسی از دانشگاه علامه طباطبایی کارشناسی ارشد زبان‌شناسی از دانشگاه علامه طباطبایی کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه علامه طباطبایی
  گرایش های تحقیقاتی در زمینه نشانه شناسی نظری نشانه شناسی انتقادی نشانه شناسی فرهنگی تحلیل انتقادی گفتمان است…

  مشاهده پروفایل کامل

 • امیرعلی نجومیان
  امیرعلی نجومیان استاد دانشگاه

  امیرعلی نجومیان، دانشیار ادبیات انگلیسی و نظریه ادبی در دانشگاه شهید بهشتی، در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دروس نقد و نظریه ادبی، ادبیات معاصر، فلسفه فیلم، رابطه سینما و ادبیات، آموزش ادبیات، روش تحقیق، و فلسفه ادبیات را تدریس می کند…

  مشاهده پروفایل کامل

 • احمد پاکتچی
  احمد پاکتچی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق

  احمد پاکت‌چی (متولد ۱۳۴۲، تهران) دین شناس و زبان‌شناس ایرانی، عضو شورای عالی علمی مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق و مدیر کنونی گروه نشانه‌شناسی هنر در فرهنگستان هنر و رئیس حلقه نشانه‌شناسی تهران است….

  مشاهده پروفایل کامل

 • حمیدرضا شعیری
  حمیدرضا شعیری دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

  حمید رضا شعیری در سال ۱۳۴۵ در شهرستان گرمسار از توابع استان سمنان چشم به جهان گشود. او تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در همان شهرستان به پایان رساند. علاقه فراوان او به ادبیات و تحلیل های زبانی و همچنین مکاتب ادبی و شعر و هنر باعث شد تا ادبیات فرانسه را به عنوان رشته تحصیلی …

  مشاهده پروفایل کامل

 • علی عباسی
  علی عباسی دانشیار گروه زبان و ادبيات فرانسه دانشكده ادبیات و علوم انسانی

  کارشناسی: مترجمی زبان فرانسه / ۱۳۷۰ / تهران / دانشگاه علامه طباطبایی / دانشکده زبانهای خارجی
  کارشناسی ارشد: ادبیات مدرن و تطبیقی / ۱۳۷۳ / لیموژ
  دکتری: زبان و ادبیات فرانسه / ۱۳۷۷ / فرانسه / لیموژ

  مشاهده پروفایل کامل

 • مرتضی بابک معین
  مرتضی بابک معین عضو هيئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مركز
 • بهمن نامور مطلق
  بهمن نامور مطلق استاد دانشگاه

  کارشناسی: مترجمی زبان فرانسه علامه طباطبائی
  کارشناسی ارشد: زبان شناسی و آموزش زبان بوسیله رایانه دانشگاه کلرمون فرانسه
  دکتری: ادبیات تطبیقی. دانشگاه کلرمون فرانسه

  مشاهده پروفایل کامل

 • فرهاد ساسانی
  فرهاد ساسانی دانشیار گروه زبان شناسی، دانشکده ی ادبیات، دانشگاه الزهرا

  کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دکترای زبان شناسی از دانشگاه علامه طباطبایی، …

  مشاهده پروفایل کامل

 • فاطمه بنویدی
  فاطمه بنویدی كارشناس پژوهش فرهنگستان هنر

  کارشناسی فلسفه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال کارشناسی ارشد فلسفه ی هنر، دانشگاه هنر «هنر رمانتیک از دیدگاه هگل با تأکید بر موسیقی»، دکترای فلسفه ی هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران «پدیدارشناسی تجربه زیبایی شناختی از دیدگاه مایکل دوفران»…

  مشاهده پروفایل کامل

تمــــــاس بــــــا مــــــا