فرزان سجودی در سی‌ام مرداد ۱۳۴۰ در گلپایگان به دنیا آمده است. دارای لیسانس ادبیات انگلیسی و فوق‌لیسانس و دکتری زبان‌شناسی از دانشگاه علامه‌طباطبایی است. کتاب‌ها و مقالات متعددی در حوزه‌های مختلف نشانه شناسی تالیف و ترجمه کرده است اما به طور مشخص به نشانه‌شناسی نظری، نشانه‌شناسی انتقادی و نشانه‌شناسی فرهنگی علاقه‌مند است و در زمینه‌های نشانه‌شناسی فرهنگ عمومی، ادبیات، تصویر، رسانه، سینما و تئاتر فعالیت می‌کند. او از سال ۱۳۸۱ به عضویت هیئت علمی گروه نمایش دانشگاه هنر تهران درآمد و اکنون دانشیار نشانه‌شناسی و زبان‌شناسی است. از مهمترین تالیفات او می‌توان به نشانه‌شناسی کاربردی، نشانه‌شناسی: نظریه و عمل و نشانه‌شناسی و ادبیات اشاره کرد. برای اطلاعات بیشتر و دسترسی به برخی مقالات می‌توانید به وبگاه شخصی او به نشانی www.farzan-sojoodi.com مراجعه کنید.

کتــــــــــــاب ها

 • ساخت‌گرایی،‌ پساساختگرایی و مطالعات ادبی (مجموعه مقالات، ترجمه به همراه دیگران)، انتشارات پژوهشگاه حوزه هنری،‌ مهر ۱۳۸۰
 • ابرساختگرایی، فلسفه ساختگرایی و پساساختگرایی، ریچارد هارلند، ترجمه، بهمن ۱۳۸۰، انتشارات پژوهشگاه حوزه هنری
 • نشانه شناسی کاربردی، نشر قصه، پاییز ۱۳۸۲ (چاپ دوم، زمستان ۱۳۸۳)
 • صور خیال در نظریه شعرشناختی عبدالقاهر جرجانی، کمال ابودیب، ترجمه (به همراه فرهاد ساسانی)، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات هنری وزارت ارشاد، بهار ۱۳۸۴
 • نشانه‌شناسی تئاتر و درام، کر الام، ترجمه، نشر قطره، اردیبهشت ۸۳ (چاپ دوم، ۱۳۸۴)
 • مجموعه مقالات نخستین هم‌اندیشی نشانه شناسی هنر، گردآورنده، فرهنگستان هنر، (پاییز ۱۳۸۳)
 • نشانه‌شناسی و ادبیات: مجموعه ی مقالات، انتشارات فرهنگ کاوش (اردیبهشت ۱۳۸۴)
 • «ویتگنشتاین، نظریه و هنر»، ریچارد آلن و مالکم تروی، ترجمه، فرهنگستان هنر (اسفند ۱۳۸۳)
 • نقد و قدرت: بازسازی مناظره فوکو و هابرماس، مایکل کلی، ترجمه، انتشارات اختران
 • نشانه شناسی کاربردی (ویرایش دوم با تجدید نظر کلی، انتشارات علم
 • نظریه در تئاتر، مارک فورتیر، ترجمه به همراه نریمان افشاری، پژوهشگاه حوزه‌هنری، (۱۳۸۸)
 • نشانه‌شناسی: نظریه و عمل، انتشارات علم (۱۳۸۸)

مقالــــــــــــات

 • «دلالت از سوسور تا دریدا» در مقالات هم اندیشی های بارت و دریدا، به کوشش امیرعلی نجومیان، فرهنگستان هنر (۱۳۸۶)
 • «ﻣﻌﻨﺎ، ﻣﺮﺟﻊ و ﻣﺼﺪاق: ﺑﺎزاﻧﺪﯾﺸﯽ ﯾﮏ ﺑﺤﺚ ﻗﺪﯾﻤﯽ»، ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ: ﺷﻤﺎره ۵۰-۴۹، (ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۸۵)
 • «ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﻦﻓﺮﻫﻨﮕﯽ: روﯾﮑﺮدی ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ» در ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪی ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ، ﺷﻤﺎره ۳، ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ، ﺑﻬﺎر ۸۶
 • “Intercultural Communication: A semiotic Approach”, International Seminar on Cultural Parallels: India and Iran, 9th – ۱۰th November, 2005, Allahabad Museum, Allahabad

مقالـــــات و کتـــب موجــــود در ایــــن پایگــــاه

نوستالژی و زندگی روزمره شهری

چهارمین نشست از سلسله نشست‌های هنر و زندگی روزمره شهری چهارشنبه این هفته ۱۰ دی ماه با موضوع «نوستالژی» در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود. دکتر فرزان سجودی ،صالح دمشقی و شرمین نادری سخنرانان [...]

یازدهمین هم‌اندیشی حلقه نشانه‌شناسی تهران: نشانه‌شناسی سبک زندگی

فراخوان یازدهمین هم‌اندیشی حلقه نشانه‌شناسی تهران با موضوع«نشانه‌شناسی سبک زندگی» منتشر شد. دبیر علمی این دوره از همایش که ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۳ در دایره المعارف بزرگ اسلامی برگزار می‌شود دکتر احمد [...]

گزارش نشست بررسی کتاب ترجمه و تحلیل انتقادی گفتمان: رویکرد نشانه شناختی

نشست نقد و بررسی کتاب ترجمه و تحلیل انتقادی گفتمان: رویکرد نشانه شناختی نوشته مریم قهرمانی عصر روز یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه با سخنرانی دکتر فرزان سجودی و دکتر علی اصغر سلطانی با عنوان عصر کتاب دو [...]

نقد کتاب ترجمه و تحلیل انتقادی گفتمان:رویکرد نشانه‌شناختی

جلسه نقد و بررسی کتاب«ترجمه و تحلیل انتقادی گفتمان:رویکرد نشانه‌شناختی» نوشته مریم قهرمانی با حضور دکتر فرزان سجودی و دکتر علی اصغر سلطانی روز یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه از ساعت ۱۸ تا ۲۰ در موسسه [...]

گزارش سیزدهمین یکشنبه‌ انسان‌شناسی و فرهنگ: نشانه‌شناسی و فرهنگ

سیزدهمین نشست یکشنبه‌های انسان‌شناسی و فرهنگ، با عنوان «نشانه‌شناسی و فرهنگ» در روز ۱۵ دی ماه ۱۳۹۲ با سخنرانی دکتر فرزان سجودی، (دانشیار گروه نمایش دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر تهران و عضو [...]

«نشانه‌شناسی و فرهنگ» در سیزدهمین نشست یکشنبه‌های انسان‌شناسی و فرهنگ

سیزدهمین نشست «یکشنبه های انسان شناسی و فرهنگ» با موضوع: «نشانه شناسی و فرهنگ» روز یکشنبه ۱۵ دی ماه ۱۳۹۲، در زمان و مکان همیشگی(میدان ولیعصر، ابتدای بلوار کشاورز، مرکز مشارکت های فرهنگی هنری [...]

«نقد کتاب «نقد و استقلال ادبی

کتاب «نقدو استقلال ادبی» نوشته دکتر محمد مهدی خرمی توسط دکتر فرزان سجودی، پویا رفویی و خلیل درمنکی مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد. این برنامه روز شنبه ۱۴ دی‌ماه در کتاب‌فروشی ویستار واقع در خیابان [...]

به بهانه آغاز به کار وبگاه حلقه نشانه شناسی، پایگاه رسانه ای حلقه

بیش از یک دهه از شکل‌گیری حلقه‌ی نشانه‌شناسی تهران می‌گذرد و در این مدت اعضای حلقه با تلاش پیوسته برای معرفی این دانش و فعال کردن این شاخه از علوم‌انسانی در مطالعات کاربردی حوزه‌های فرهنگ عمومی، [...]

تمـــــــــاس با مـــــــــن