نشانه شناسی اجتماعی تن پهلوان و قهرمان در عکس مطالعه موردی عکسهای زورخانه ای و عکسهای باشگاه بدنسازی

دانلود مقــــــــــله (PDF, 603KB)

اطلاعــــــات مقالـــــــــــه

مولف (ها): افسانه کامران
دانشجوی دکتری پژوهش هنر دانشگاه الزهرا