برنامه سخنرانی های هم اندیشی محیط زیست

برنامه های سخنرانی سیزدهمین هم اندیشی حلقه نشانه شناسی تهران با موضوع نشانه شناسی محیط زیست با دبیری علمی دکتر امیرعلی نجومیان اعلام شد. علاقمندان می توانند در روز برگزاری هم اندیشی یعنی چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه نیز مرحله ثبت نام و پرداخت وجه را به شکل حضوری انجام دهند.