‎چالش‌های نشانه انسان‌شناختی سبک زندگی

دکتر حمیدرضا شعیری یکی دیگر از سخنرانان یازدهمین هم‌اندیشی نشانه‌شناسی تهران بود. بخش‌هایی از سخنرانی ایشان در زیر آمده‌است.

“گفتمان یک کنش نظام‎مند، نیت‌مند و آگاهانه است، همین وجه آگاهانه‌ی گفتمان سبب می‌شود تا بتوان نظام نشانه-معنایی دخیل در شکل‌گیری آن را یافت و مورد تحلیل قرار داد. همین نظام‌مندی گفتمان است که سبب سازمان‌دهی آن می‌شود. هرگاه انسان در مرکز فرایندهای نشانه-معنایی قرار گرفته و در چالش با شرایط زیستی و اشکال حضور در پی ترسیم سبکی متفاوت باشد، با چالش‌های نشانه-انسان‌شناختی مواجه هستیم. …..”

برای مطالعه ادامه کامل مطلب به آدرس

http://farhangemrooz.com/news/30923

مراجعه کنید.