برنامه(۲) سخنرانی‌های هم‌اندیشی نشانه‌شناسی سبک زندگی

برنامه سخنرانی‌های یازدهمین هم‌اندیشی نشانه‌شناسی تهران به همراه موضوع سخنرانی‌ها اعلام شد. صفحه دوم برنامه به پیوست ضمیمه است.برای مشاهده برنامه‌های صبح نشست به آدرسی زیر مراجعه فرمایید.

برنامه (۱) سخنرانی‌های هم‌اندیشی نشانه‌شناسی سبک زندگی

برای شرکت در این هم‌اندیشی لازم است مبلغ ۴۰ هزار تومان به شماره حساب ۶۰۳۷۶۹۱۷۴۴۸۸۲۸۷۹ بانک صادرات به‌نام خانم فاطمه بنویدی واریز کنید. آدرس ایمیل هم‌اندیشی که فیش را به آن بفرستید: iransemiotics@gmail.com است.