یازدهمین هم‌اندیشی حلقه نشانه‌شناسی تهران

یازدهمین هم‌اندیشی حلقه نشانه‌شناسی تهران با موضوع «نشانه‌شناسی سبک زندگی» ۱۳ اسفند ماه در تهران، ساختمان دایره المعارف بزرگ اسلامی، برگزار می‌شود. دبیر علمی این هم‌اندیشی دکتر احمد پاکتچی است. علاقمندان برای ثبت نام و حضور در همایش می‌توانند مبلغ ۴۰۰۰۰۰ ریال به شماره حساب  ۶۰۳۷۶۹۱۷۴۴۸۸۲۸۷۹ ،با نک صادرات به‌نام خانم فاطمه بنویدی واریز کرده و فیش را به آدرس iransemiotics@gmail.com  ایمیل کنند و همچنین اصل فیش را روز همایش همراه داشته‌باشند. برنامه سخنرانی‌ها به‌زودی اعلام می‌شود و از طریق سایت حلقه نشانه‌شناسی تهران در جریان آن قرار خواهید گرفت.