از روایت ساخت‌گرا تا روایت فرهنگ بنیاد

نشست روایت‌شناسی با عنوان “از روایت ساخت‌گرا تا روایت فرهنگ‌بنیاد” با سخنرانی دکتر حمیدرضا شعیری روز سه شنبه ۵ اسفند ماه ساعت ۱۶ در پژوهشکده مطالعات فرهنگی روایت برگزار می‌شود.آدرس و اطلاعات بیشتر در پوستر ضمیمه است.