عکاسی و نظریه

اطلاعــــــات کتـــــــــاب

دربــــــــاره کتـــــــــاب

نویسنده: دکتر مهدی مقیم‌نژد
ناشر:سوره مهر
سال: ۱۳۹۳

کتاب «عکاسی و نظریه» به‌طور مشخص مقوله نشانه‌شناسی عکس را مورد توجه قرار می‌دهد. دکتر مهدی مقیم‌نژاد در این اثر ابتدا مبانی نشانه‌شناسی را مورد بازخوانی قرار داده و در ادامه می‌کوشد پیوندهای میان نشانه‌شناسی و عکاسی را مشخص نماید. در این زمینه نظریه نظریه‌پردازانی همچون سونسون،دوبوآ،متز،بارت،اکو و….مورد توجه قرار گرفته و در ادامه نویسنده به تحلیل زبان‌شناختی عکس توجه می‌کند. رابطه عکاسی با روایت،عکاسی و استعاره و مجاز،اسطوره گرایی و…از دیگر بحث‌های اصلی کتاب است و مقیم‌نژاد در پایان برای مطالعه موردی نیز تحلیل آثار رابرت فرانک را برگزیده‌است.اما نویسنده محدود به ساختگرایی نمانده و در بخش دوم نظریه‌های مربوط به پساساختگرایی در حوزه هنر و به‌طور خاص عکاسی را مرور می‌کند و در نهایت آثار سیدنی شرمن را از این زاویه مورد تحلیل قرار می‌دهد. فصل‌های نهایی کتاب نیز به مقایسه دو نگاه ساختگرایانه و پساساختگرایانه در حوزه طالعات عکس توجه دارد.