یازدهمین هم‌اندیشی حلقه نشانه‌شناسی تهران: نشانه‌شناسی سبک زندگی

فراخوان یازدهمین هم‌اندیشی حلقه نشانه‌شناسی تهران با موضوع«نشانه‌شناسی سبک زندگی» منتشر شد. دبیر علمی این دوره از همایش که ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۳ در دایره المعارف بزرگ اسلامی برگزار می‌شود دکتر احمد پاکتچی است و علاقمندان ضمن مطالعه محورهای همایش و قوانین در پوستر ضمیمه می‌توانند چکیده مقالات خود را تا ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۳ به آدرس پست الکترونیکی:iransemiotics@gmail.com ارسال دارند. همچنین تاریخ دریافت اصل مقالات ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۳ است.