نقد رویکرد تحلیل انتقادی گفتمان

انجمن علمی ادبیات داستانی ایران سلسله نشست‌هایی را با عنوان «نقد رویکرد تحلیل انتقادی گفتمان» در مرکز همایش‌های کتابخانه ملی ایران برگزار می‌کند. این نشست‌ها در ۱۰ جلسه برگزار شده و طی آن نظریه‌های مختلف مطالعات انتقادی گفتمان مورد بازخوانی قرار می‌گیرند. از سخنرانان این نشست‌ها می‌توان به دکتر فرزان سجودی،دکتر امیرعلی نجومیان،دکتر مصطفی مهرآئین و… اشاره کرد. تاریخ و آدرس برگزاری در پوستر پیوست قابل مشاهده است. گفتنی است حضور در این نشست‌ها برای عموم آزاد و رایگان است.