دومین همایش علمی ادبیات تطبیقی

دومین همایش علمی«ادبیات تطبیقی » با رویکرد ادبیات و فلسفه روز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه  در دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،تالار مولوی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شود. دبیر علمی این همایش دکتر بهمن نامور مطلق بوده و  ورود برای عموم آزاد است.برنامه همایش را می‌توانید در ضمیمه این خبر مشاهده کنید.