کارگاه نشانه‌ ـ معناشناسی ادبیات

کارگاه نشانه ـ معناشناسی ادبیات در هشت جلسه با تدریس دکتر حمیدرضا شعیری در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می‌شود.

در این کارگاه برای تسلط به روش و الگوی مطالعه‌ی علمی گفتمان‌های ادبی با تکیه بر رویکرد نشانه ـ معناشناختی،  نظریه‌ها و الگوهای نشانه ـ معناشناسی ادبیات و کاربرد آن‌ها در تحلیل گفتمان‌های ادبی بیان می‌شود. مباحثی که در این دوره‌ی آموزشی طرح می‌شود، بدین شرح است:

 مقدمه، طرح مساله و ارائه‌ی پرسش‌های اصلی در راستای به‌کارگیری الگوی تحلیل نشانه ـ معناشناختی؛ گفتمان و گفتمان ادبی؛ ویژگی‌های گفتمان؛ تفاوت متن و گفتمان؛ نظام گفتمانی کنشی؛ گفتمان کنشی تجویزی؛ گفتمان کنشی القایی؛ گفتمان القایی تنبیهی؛ الگوی تنشی تحلیل گفتمان؛ از شوِش تا تنش؛ جابه‌جایی الگوی کلاسیک (عبور از مربع معنا)؛ الگوی تنشی همسو؛ الگوی تنشی ناهمسو؛ فرآیند تنشی در گفتمان‌های ادبی؛ جایگاه فرآیند حسی- ادراکی در گفتمان ادبی؛ کارکرد زیبایی‌شناختی گفتمان ادبی؛ آنِ گفتمانی و حضور عاطفی؛ نظام گفتمانی شوِشی؛ حضور و نقصان حضور؛ رابطه شوِش با کنش؛ رابطه‌ی شوِش با رخداد؛ رابطه شوِش با حضور تن‌مدار سوژه؛ نظام گفتمانی بُوشی؛ حضور سلبی و ایجابی؛ نقش دازاین‌ها در فرآیند معناسازی؛ فرآیند استعلایی تولید معنا؛ گفتمان بُوشی: ممکن‌سازی بی‌پایان؛ الگوی نظام گفتمانی اتیک؛ اتیک و ارزش؛ اتیک و ایده‌آل‌گرایی؛ اتیک و استعلا.

هدف این دوره، گفتمان‌شناسی ادبیات داستانی از منظر چهار نظام گفتمانی کنشی، تنشی، شوِشی و بُوشی با رویکرد نشانه‌ ـ معناشناختی است.

این دوره‌ی آموزشی روزهای دوشنبه ساعت ۱۰ تا ۱۲ برگزار می‌شود. آغاز آن ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ است و علاقه‌مندان به حضور در این دوره‌ی آموزشی تا هفتم اردیبهشت فرصت دارند در ساعات اداری به مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهیدبهشتی، خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)، نبش کوچه‌ی سوم مراجعه کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌‌های ۸۸۷۲۳۳۱۶ و ۸۸۷۱۷۴۵۸ تماس بگیرند.