حلقه نشانه شناسی تهران ده ساله شد

حلقه نشانه شناسی تهران ده ساله شد. ده سالگی این حلقه را می توان باور کرد. منظورم این است که می‌توان شور و پرسشگری، کنجکاوی و شادمانی و اشتیاق و چالاکی ده سالگی را در پیشانی این طایفه دید. و این البته کم موهبتی نیست.

دهمین هم اندیشی حلقه نشانه شناسی که با موضوع “نشانه شناسی  اخلاق” در مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی برگزار شد، آدم هایی را گرد آورده بود که خوب می دانستند هر یادگیری در شادمانی، کنجکاوی و پرسشگری اتفاق می افتد. برای من اتفاق خجسته ای بود که دیدم چراغ پرفروغ همایش دانشجویان علاقه مند ی هستند که دغدغه آموختن روش های اندیشیدن در آن ها اصیل و واقعی است. و از قضا فکر می کنم اگر بخواهیم امیدی به سترون نبودن مطالعات فرهنگی در ایران در دل بپرورانیم، باید به چنین همایش هایی بیشتر و بیشتر التفات و عنایت داشته باشیم.

نکته دیگری که از این همایش آموختم، تاکیدی بود که بر تخصصی بودن موضوع و تزیینی نبودن سخنرانی ها رفته بود. ما برای نواندیشی در علوم انسانی و شناخت و بازشناخت آنچه در چنته داریم، ناگزیر باید دست به کار شکل دادن حلقه های تخصصی و گردهمایی های با موضوعات یکپارچه و متمرکز بشویم. تجربه حلقه نشانه شناسی تهران نمونه قابل اعتنایی از تمایل به دانش افزایی و تخصص گرایی در علوم انسانی است.  از این تجربه که بی شک رایگان به دست نیامده، بهره ها می توان برد.

ابراهیم سلیمی کوچی

دانشگاه اصفهان