درآمدی بر نشانه‌شناسی موسیقی

اطلاعــــــات کتـــــــــاب

دربــــــــاره کتـــــــــاب

نویسنده: صادق رشیدی
ناشر: علم
سال: ۱۳۹۲

در این کتاب که در حقیقت درآمدی بر نشانه‌شناسی موسیقی است؛ کوشش شده است تا دیدگاه‌ها و نگرش‌های مختلف در مورد نشانه‌شناسی موسیقی مطرح شود و آغازی برای پژوهش‌های تخصصی‌تر بعدی باشد. هر چند از زمان شکل‌گیری نشانه‌شناسی موسیقی تا کنون بیش از نیم قرن می‌گذرد، با این حال تلاش شده‌است تا کلیات و نظریه‌های این حوزه را معرفی شود، حوزه‌ای که از نظر نویسنده، می‌تواند در کنار سایر شاخه‌های مطالعاتی موسیقی یعنی «اتنوموزیکولوژی»، «موسیقی‌شناسی» و «تئوری موسیقی» قرار بگیرد، ضمن اینکه نشانه‌شناسی موسیقی پیوسته از تمام دستاوردهای حوزه‌‌های فوق بهره می‌گیرد. پیکره اصلی مطالعات ما در این کتاب موسیقی دستگاهی ایران است که در بخشی از کتاب، کاربرد نظریه‌های نشانه‌شناسی را در تحلیل این نوع از موسیقی را مورد بررسی قرار داده شده‌است.