نقش نشانه‌شناسی و زبان‌شناسی نوین در تفسیر قرآن کریم

نقش نشانه‌شناسی و زبان‌شناسی نوین با حضور اساتید دانشگاه روز ۲۴ دی‌ماه از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰ در دانشگاه تربیت مدرس مورد بررسی قرار می‌گیرد. دکتر علیرضا قائمی‌نیا(پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)، دکتر احمد پاکتچی(دانشگاه امام صادق(ع)) و دکتر حیات عامری(دانشگاه تربیت مدرس) سخنرانان این جلسه خواهند بود. این برنامه توسط مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی با همکاری انجمن علمی نقد ادبی ایران،انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی،انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی و گروه زبان و ادبیات فارسی برگزار می‌شود. علاقمندان می‌توانند برای شرکت در این برنامه به آدرس دانشگاه تربیت مدرس واقع در تقاطع جلال و چمران،دانشگاه تربیت مدرس،دانشکده علوم انسانی، سالن شهدای گمنام مراجعه نمایند.