التفات در شعر معاصر فارسی رویکرد نشانه‌شناختی

اطلاعــــــات کتـــــــــاب

دربــــــــاره کتـــــــــاب

نویسنده: فرزان سجودی،فرید دهقان طرزجانی
تعداد صفحات: ۲۵۰
ناشر: علم
انتشار نخست:۱۳۹۲
قیمت:۱۲۵۰۰۰ ریال

کتاب التفات در شعر معاصر فارسی رویکرد نشانه‌شناختی  نوشته فرزان سجودی و فرید دهقان طرزجانی است که به توسط نشر علم از مجموعه کتاب‌های نشانه‌شناسی و زبان‌شناسی به چاپ رسیده‌است.

آن چنان که در مقدمه ی کتاب آمده: «در این پژوهش التفات معادل apostrophe در نظر گرفته شده است، یعنی احضار کردن و یا مورد خطاب قرار دادن هستی های غایب و موجودیت های غیرانسانی گوناگون مانند روح، دل، دریا و غیره. هدف از این کار آن است تا با نگاه نشانه شناسی معاصر، میان التفات با آنچه در بلاغت سنتی به طور کلی، «حاضرپنداری»(prosopopoeia) تفاوت قایل شویم.»

از فصول این کتاب می‌توان به پیشینه مطالعات التفات،مبانی پژوهش،بررسی نشانه‌شناختی التفات در شعر فارسی و نتیجه‌گیری اشاره کرد.