فراخوان دهمین هم اندیشی حلقه نشانه شناسی تهران – نشانه شناسی اخلاق

فراخوان دهمین هم اندیشی حلقه نشانه شناسی تهران با عنوان نشانه شناسی اخلاق منتشر شد. این هم اندیشی  در تاریخ ۱۴ اسفند ۹۲ به دبیری دکتر حمیدرضا شعیری و در مرکز دائره المعارف اسلامی برگزار خواهد شد. اطلاعات مربوط به محورهای مطالعاتی ، شرایط شرکت، ارسال چکیده و جز آن در متن فراخوان موجود است. یادآور می شود ارسال چکیده ها به شیوه آنلاین از طریق صفحه اختصاصی هم اندیشی دهم در این سایت امکان پذیر است.