مجموعه مقالات نخستین هم‌اندیشی نشانه شناسی هنر

اطلاعــــــات کتـــــــــاب

دربــــــــاره کتـــــــــاب

مجموعه مقالات نخستین هم‌اندیشی نشانه شناسی هنر، گردآورنده، فرهنگستان هنر، (پاییز ۱۳۸۳)